Od września’07

24 listopada, 2008

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyznało Uli 10 godzin zajęć rewitalizacyjno -wychowawczych – innymi słowy zaczęło działać domowe przedszkole. W roku szkolnym 2007 / 2008 do Uli przychodziła Ola (serdecznie Olę pozdrawiamy).

m15sierpien.jpg


Trackback URI | Comments are closed.