28 i 31 lipca ’04

Badanie słuchu Uli na Oddziale Laryngologiczny WSS przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu nie przyniosło zadowalającej odpowiedzi czy Ula słyszy – brak odpowiedzi na…

Dowiedz się więcej